Sản phẩm

CỬA SỔ MỞ KÍNH HỘP 5-9-5 MM

Cửa sổ 2 cánh mở quay kính hộp 5mm - 9mm - 5mm cường lực cách âm cách nhiệt.